In ons gezinshuis staat het gewone leven en het kind centraal.

Gezinshuis Meer-Zicht is aangesloten bij Gezinshuis.com. Gezinshuis.com is een franchise-organisatie die borg staat voor de kwaliteit van de gezinshuizen

bron:  Gezinshuis.com
‘Investeren in langdurig opvoeden loont.
Het zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van een leven.’

Gezinshuizen bieden een zo gewoon mogelijke stabiele woonplek.
Kinderen en jongeren die in een gezinshuis wonen, ervaren allereerst een gewoon gezin, hebben “gezinshuisouders” die in hem of haar geïnteresseerd zijn. Een bewust vormgegeven pedagogisch klimaat biedt kinderen veiligheid, warmte en de zorg die ze nodig hebben.
Volgens Gerard Besten (2007) van Gezinshuis.com moet langdurig verblijf georganiseerd zijn op de volgende principes:

Inleven „Wie ben jij?
Meeleven: „Hoe gaat het met je?
Samenleven: „Wat kan ik voor je doen?

Wij hanteren de Methodiek Gezinshuizen (februari 2012)

Plaatsingen, door wie?

Plaatsing van kinderen gaat via het reguliere zorgcircuit.

In onze regio is dit De Stichting Jeugdformaat.