Contact

Gezinshuis.com (De Glind)

Voor de activiteit van het gezinshuis zijn we aangesloten bij de franchise organisatie van Gezinshuis.com. Vandaag de dag kan een aanzienlijke groep kinderen en jongeren, om uiteenlopende redenen, niet thuis blijven wonen. Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die deze jongeren opvangen. In onze gezinshuizen wordt de professionaliteit en vakmanschap van gezinshuis ouders gecombineerd met het vanzelfsprekende van een bestaand gezin. Jongeren die geen veilig thuis hebben, worden in die gezinnen opgevangen, soms voor kortere soms voor langere tijd.

Voorheen Calibris

Wij zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf. Deze erkenning staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van voorheen Calibris nu Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Soms redt een gezin het even niet op eigen kracht. Bijvoorbeeld omdat ouders of verzorgers bij de opvoeding van hun kind tegen problemen aanlopen die ze zelf niet kunnen oplossen. In die gevallen biedt Jeugdformaat jeugd- en opvoedhulp en jeugdhulp met verblijf.

Contactgegevens

Gezinshuisouder en tevens gediplomeerd Puber/Jongerencoach:

H.M.A. Heijstek-Kuipers - Tel. 06 - 39 65 66 65

Administratie : H.H. Heijstek

Mail: h.heijstek@jeugdformaat.nl

 
 

Keurmerk sinds augustus 2014.